Declaraties

Pedicure behandelingen voor patienten met diabetes of reuma kunnen in een aantal gevallen gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Declaraties bij Diabetes:

Vergoedingen vanuit de Basisverzekering:
Patienten met diabetes met een zorgprofiel 2 of hoger, die op verwijzing van de podo, huisarts of internist bij mij komen. Krijgen een x aantal behandelingen vergoedt vanuit de basisverzekering. Dit gaat in overleg met de podotherapeut (hoofdbehandelaar). Alleen het medisch noodzakelijke wordt vergoedt. U hoeft zelf niet te declareren. Voor een volledige behandeling wordt een eigen bijdrage van EUR10,00 gevraagd.
Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering:
Patienten met diabetisch met een zorgprofiel 1 kunnen afhankelijk van welke verzekering ze hebben een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering. U krijgt van mij een factuur mee, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Lees goed uw polis na of dit bij uw pakket is inbegrepen. Patienten met reuma kunnen in sommige gevallen ook een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekering, dit ligt aan de vorm reuma die u heeft. U krijgt van mij een factuur mee, die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekering. Lees goed uw polis na of dit bij uw pakket is inbegrepen. Let op! Uw zorgverzekering heeft een verwijzing nodig via de huisarts of internist om te kunnen vergoeden.

Declaraties bij reuma en overige aandoeningen:

Patiƫnten kunnen in sommige gevallen vanuit de aanvullende verzekering de behandeling gedeeltelijk vergoedt krijgen. U kunt dit nakijken in uw polis. Indien u kunt declareren krijgt u een rekening van mij mee om op te sturen naar de zorgverzekering.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u mij altijd bereiken via email of telefoon.